Utbildning / Mallar

Tandvården genomgår stora förändringar när det gäller patienternas efterfrågan av såväl tandvård som service. Likaså förändras ägarförhållandena och på många sätt även kraven på ledarskap och management. 

Privattandvården konsoliderar sig och blir mer professionell. Det skapar utmaningar, möjligheter och krav på förändring. För att ta fortsätta ha det bra, eller kanske ännu bättre behöver varje verksamhet ha en attraktiv och konkret framtidsplan, kopplad till åtgärder, kontroll och stimulans.

Det är vårt expertområde. Därför har vi byggt denna portal med digitala, flexibla och konkreta utbildningar och managementstöd för smarta tandvårdare. 

För att nå våra utbildningar och våra mallar så går ni in på länken nedan.