Klinikutveckling

Verksamhetsutveckling/verksamhetsstöd

I snart 20 år har vi träffat de smartaste tandvårdarna i landet. Under åren har olika managementmodeller kommit och gått. Tillsammans med våra kunder har vi testat det mesta och vi lär oss dagligen hur olika problem kan lösas på bästa sätt.

Ingen lösning är universal utan alla verksamheter och ägare har sina möjligheter och utmaningar och lösningarna måste anpassas efter förutsättningarna och hur mycket tid vi har på oss att göra förändringen. Vi är duktiga på är att få ägare och medarbetare att se sin verksamhets fulla potential och göra vägen tydlig hur man tar sig dit.

Vi erbjuder olika metoder, system och rådgivning för verksamhetsutveckling. Ofta kan vi erbjuda genvägar till en mer framgångsrik, lönsam och smidigare verksamhet.

Klinikägare blir modigare helt enkelt. Genom att förstå hur man tar sig vidare fattar de klokare beslut för att få sin klinik att utvecklas bättre.

Exempel på vad vi gärna analyserar för att sätta ihop en bra mix av stöd till varje klinik/ägare:

 • Verksamhetens ekonomi och KPI:er
 • Patientunderlag/remissunderlag
 • Prislistor, debiteringar, användande av åtgärdskoder
 • Väsentliga avtal, avtalshantering, upphandling
 • Kapacitet lokal, personal, patientunderlag, utrustning
 • Värderingar, kultur i teamet
 • Arbetsmiljöfaktorer
 • Servicenivå till patient
 • Flöden på kliniken
 • Patientsäkerhet, kvalitetsarbete, avvikelser
 • Tidbok, produktionskapacitet, tidbokseffektivitet
 • Tillgänglighet telefon, mail, öppettider, chatt

Exempel på vad vi lär ut, har metodmanualer för/system eller mallar för;

 • Produktionsplanering och prebokningar i syfte att skapa mer patientnytta med befintlig kapacitet och mer strukturerade arbetsdagar med mindre stress.
 • Tidboksplanering, tillgänglighetsutveckling och ökat kapacitetnyttjande.
 • Patientregisterhantering och reaktiveringsmodeller samt införa säkra rutiner för att inte tappa bort patienter. Kallelserutiner samt uppföljningsrutiner.
 • Stöd att förstå och efterleva nationella riktlinjer och förstå hur TLVs tillstånds- och åtgärdskoder skall användas
 • Prisstrategier, intäktsökning, betallösningar för patienter
 • Verksamhetsbudget, budgetsamtal, budgetuppföljning, individuella budgetar/prestationslöner/bonusprogram
 • Effektiva processer instrumenthantering, sterilarbete, bricksystem, klinikflöden. Ta bort icke värdeskapande processer.
 • Organisationsplanering - vem gör vad och när. Ansvarsfördelning.
 • Medarbetarsamtal, lönesamtal, personalhanböcker, rabattpolicys, anställningskontrakt, mbl-förhandlingar, uppsägningar
 • Marknadsarbete "gräv där du står". Start och landning med varje patient, aktiv relationsmarknadsföring, google recensioner, fb-recensioner. Socialmedia utveckling.
 • Effektiv och kundvänlig reception/frontdesk
 • Utveckling av onlinetidbok för att nå önskad tillväxt samt stödja produktionsplanering och frigöra tid för receptionen.
 • Finansiellt management, kontrollfunktioner och verksamhetsstyrning
 • Tillväxt; patienter och team

Hur blir man vår kund inom verksamhetsutveckling?

Vi brukar alltid ha ett initialt längre samtal med ägaren för att landa i personliga mål, drömmar och lust. Efter det samtalet brukar vi normalt göra en verksamhetsanalys och därefter har vi en utvecklingsdag tillsammans (ibland bara med ägaren, ibland direkt med all personal) där syftet är att få en bred samsyn om nuläget och sedan landar i ett önskvärt läge om 3 år och få ned detta till mål kommande 12 månader med ett tillhörande 10-punktsprogram. En del av de förändringar som skall ske kan vi hjälpa till med genom våra metoder/mallar/system. En del behöver kliniken lösa helt själva. Ganska snart får verksamheten upp en tillfredsställande tillväxt och/eller bättre lönsamhet - särskilt om vi lyckats få med hela teamet på resan.

Vi följs åt så lite eller mycket som ägaren finner lämpligt. De flesta önskar regelbundna samtal både för att hålla fokus rätt och för att löpande diskutera och lösa händelser på kliniken/klinikerna. 

Använda enskilda tjänster

Det går bra att kontakta oss för att lösa händelser och situationer i verksamheten som är mer av ett akutärende eller engångskaraktär. T ex uppsägningar av personal, försäkringsärenden eller inför myndighetsbesök. 

Behöver du hjälp med er klinikutveckling?

Kontakta oss!