Rekrytering

Kvalitativ rekrytering inom tandvården

Inte bara hitta en medarbetare utan den rätta medarbetaren

Med hjälp av vår breda kompetens och kontaktnät inom privattandvårdens marknad kan vi lättare navigera oss och hitta de mest värdefullaste spelarna som både har rätt personlighet, kompetens och profil.

Vi vill verka för att den privata tandvården växer sig stark genom att skapa bestående värden. Dental Business Group Rekrytering möjliggörs genom vårt genuina branschintresse med 20 års erfarenhet och kompetens inom klinikledning. Vår förståelse för vad som bygger resultatorienterade och trivsamma team samt vilka attityder och förmågor som har högst värde ger oss möjlighet att hitta rätt person till rätt team. De rekryteringar vi utför blir helt enkelt långsiktiga relationer som leder till konkurrenskraftig klinikutveckling och nöjda medarbetare.

Det här är viktigt för oss

 • Vi antar uppdraget med stort ansvar, integritet och respekt
 • Vi vill skapa bestående värden för våra uppdragsgivare
 • Vi har förenklade och slimmade processer som gör det både enklare och mer kostnadseffektivt för våra uppdragsgivare
 • Vi är modiga, envisa och gör det lättsamt men intressant för kandidaterna

Så här går ett uppdrag till:

 • START

Uppdraget startar med att ni beskriver önskad roll, löneläge och personlig profil. Gemensamt sätter vi planen för vår samverkan och på vilket sätt vi ska bearbeta marknaden för att hitta den rätta.

 • SÖK

Vi ombesörjer all nödvändig annonsering och söker kandidater via våra kontakter och utför maximal research för maximalt antal potentiella kandidater.

 • UNDERSÖK OCH FÖRSTÅ

Alla de kandidater som är intressanta för positionen genomgår en intervju. Här lär vi oss vad som är viktigt för kandidaten och vi säkerställer att denne har den önskade kompetensen, personligheten och ett löneanspråk för att det ska vara aktuellt för att gå vidare i processen.

 • KONTROLL

Alla accepterade kandidater som ska presenteras till vår uppdragsgivare har klarat får genomgå en ordentlig bakgrundskontroll har klarat och ok-stämpeln.

 • PRESENTATION

Kandidater presenteras för uppdragsgivaren med en kandidatbeskrivning och med insikt om vad som framkommit under processen.

 • DAGS ATT TRÄFFA KANDIDATER

Nu träffar ni de kandidater som passar in I organisationen.

 • REFERENSER OCH CV KONTROLL

Vi kontaktar referenser och granskar riktigheten i deras historia.

 • ANSTÄLLNINGSBESLUT

Om så önskas har vi stor erfarenhet om hur man ska både formulera och forma att attraktiva anställningsvillkor och hur man bäst skriver ett anställningsavtal speciellt till nyckelpersoner.

 • AVSLUT & UTVÄRDERING

Vi välkomnar feedback och vill gärna om så önskas fortsätta vara en partner för tillväxt och trivsel på kliniken

Vill du ha hjälp med rekrytering?

Kontakta oss!

Söker du arbete?