Förvärv

Rådgivning inom företagstransaktioner

Vi arbetar som rådgivare inom företagstransaktioner med fokus på försäljning och förvärv av tandläkarverksamheter i Sverige. Vi agerar som projektledare, höjer kvalitetsnivån på affären och står på våra kunders sida genom hela processen. Vårt mål är att öka värdet för såväl köpare som säljare och alla parter skall lita på att analyser och underlag från oss aldrig lämnat något åt slumpen.

Varför välja Dental Business Group?

En bättre affär
Vi projektleder hela processen. Det betyder att vi inte överlämnar stafettpinnen åt revisorer, ägare, jurister utan hela tiden tar ytterst ansvar för hela processen. Vi lämnar inget åt slumpen och målet är att såväl köpare som säljare skall vara nöjda långt efter transaktion.

Rätt förberedelser inför försäljning

Vi kan snabbt bedöma och ge beslutsstöd om verksamheten/ägaren är säljklar eller om åtgärder behöver vidtas innan försäljning. Denna insikt om vilka åtgärder som behöver vidtas kan ha mycket stor påverkan på köpeskillingen. Vi identifierar tillsammans värdedrivare. Vidare kan vi ställa olika ekonomiska utfall och risker mot varandra för att ägaren skall kunna fatta beslut om timing när företaget skall avyttras.

Stort kontaktnät

Vi tycker att affärer skall skötas diskret och annonserar sällan ut kliniker till försäljning. Istället matchar vi köpare och säljare vilket ger en smidigare transaktion.

Varje affär är unik

Vi har ingen standardiserad process utan tänker nytt och anpassar strategin efter varje företags behov och situation.

Vad gör vi?

 • Förbereder företag för försäljning
 • Försäljning av hela företaget
 • Sälja andel av företaget
 • Förvärv av företag/patientstockar
 • Enskilda värderingar
 • Kapitalanskaffning
 • Bolagsstrukturer
 • Finna lämpliga lokaler för etablering/expansion
 • Förhandling, avtal, MBL-förhandlingar, uträkningar nettokassa, rörelsekapital, upprättar och kontrollerar formalia innan, under och efter tillträde

  Vill du få hjälp med din verksamhet?

  Kontakta oss!